Kloak TV-inspektion

Vi anvender det nyeste og moderne udstyr, der findes på markedet.

Vi foretager tv-inspektion af bl.a.:

 • Kloakledninger, både spildevand og regnvand
 • Faldstammer
 • Stikledninger
 • Skjulte rør
 • Drænrør

Vi anvender det nyeste og moderne udstyr, der findes på markedet.

Vi kan udføre tv-inspektion af rør i dimension fra ø50 – Ø1200mm. 

NYHED! Vi udfører nu 3D profil måling af kloakledninger.

 

Kloak TV-inspektion i Holbæk & resten af Sjælland

 

JK Kloakservice A/S er medlem af Danske Tv-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK)

Vi er medlemmer af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK), der er en din sikring for, at at arbejdet udført af TV-inspektionsfirmaet er af høj kvalitet og udført med det seneste nye teknologiske udvikling. Kontrollen er en landsdækkende frivilig kontrolordning der skal sikre at at arbejdet udføres efter godkendt deklaration og opfylder kravene til kvalitet og dokumentation af arbejdet.

Ved at bruge et firma tilknyttet DTVK får du følgende fordele:

 • Du kan forespøge vedrørende kvalitet
 • Du kan klage over dårlig kvalitet 
 • Der laves løbende kontrol af firmaernes Tv-produktion 
 • Du får besked, hvis der afsløres graverende fejl ved kontrollen
 • Medlemsfirmaerne er velorganiserede 
 • Vi er uddannede Tv-operatører 
 • Medlemmerne bliver løbende efteruddannede
 • Der er minimumskrav til udstyr
 • Medlemscertifikater fornyes hvert år.

Dtvk’s egen hjemmeside: www.dtvk.dk

KONTAKT OS
® JK Kloakservice A/S
Top